Lønstrup Vandværk ApS

Pga. ledningsbrud på Strandvejen, har der været manglende vandforsyning, forsyningen er nu normal igen.

Dit vandværk

Lønstrup Vandværk Aps forsyner 920 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket gennemgik primo 2009 en totalrenovering. Der blev etableret en ny filterbygning med to lukkede
trykfiltre: - for- og efter filter, nyt afblæsnings- og iltningsanlæg, nyt udpumpningsanlæg, ny eltavle incl. SRO anlæg mm.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vandværkspasseren en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer.
Vandværket udpumper ca. 65.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed
Drikkevandet fra vandværket er temmelig hårdt vand, det vil sige ca. 16,7 °dH.


Driftstatus

Normal

 


 

Kontakt dit vandværk

 

Skriv til os:

admin@loenstrup-vandvaerk.dk

 

Ved driftsproblemer kontakt:
Sigurd Knudsen
Mob. 21 34 38 33

Hjørring Vandselskab laver forbrugsafregning for Lønstrup Vandværk.

Spørgsmål til din faktura:

Kontakt Hjørring Vandselskab A-S
tlf. 38 41 28 28

 

Skal du flytte?

Adresseændringer meldes på denne formular hos Hjørring Vandselskab: Flyttemeddelelse klik her!

 

Vandets hårdhedsgrad: 16.7º dH


Senest målt den: 24-06-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies